Aurora Over Devil's Lake

Late winter aurora over Devil's Lake, North Dakota.